Política de privacitat

Dades identificatives

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: la persona titular de www.shellshockcuts.com és MARCEL CIFUENTES D‘*ASCOLI (“EL TITULAR” a partir d’ara, amb NIF 51.268.073-S i domicili a aquest efecte en *Carrer del Torrent de l’Olla, 164 08012 Barcelona, amb correu electrònic de contacte: info@shellshockcuts.com

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal del TITULAR atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Protecció de dades de caràcter personal

Responsable: MARCEL CIFUENTES D‘ASCOLI
Finalitat: Gestió de la sol·licitud
Legitimació: Execució d’un contracte / prestació de serveis
Destinataris: Altres empreses o filials del grup
Drets: Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades aportades, com s’indica en la informació addicional
Informació addicional: veure a continuació

Política de privacitat II (Informació addicional)

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: MARCEL CIFUENTES D‘*ASCOLI
Domicili Social: *Carrer del Torrent de l’Olla, 164 08012 Barcelona
Telèfon: 930 241 515
Email: info@shellchockcuts.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En EL TITULAR tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el va enviar de la informació o dels productes sol·licitats.

Es realitzaran tractaments de dades automatitzades amb la finalitat d’elaborar perfils amb els serveis sol·licitats o compres realitzades, per a poder oferir-li promocions, ofertes o serveis pels quals ha mostrat interès.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals facilitades per l’usuari es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió dels mateixos per part de l’interessat.

Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la seva sol·licitud

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

EL TITULAR podrà cedir les seves dades a altres empreses o filials del grup per a fins administratius i de gestió interna.

Drets

L’usuari podrà exercir en tot moment els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Oposició i Portabilitat de les dades aportades, segons el que es disposa en el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades, dirigint un escrit en què especifiqui que dret desitja exercir al domicili social a dalt indicat, adjuntant còpia del document que l’identifiqui, a l’adreça de correu electrònic info@shellshockcuts.com

Així mateix, l’interessat pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control.

Més información

EL TITULAR ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Per a la realització de la gestió abans esmentada pot ser necessari que se cedeixin les dades a encarregats del tractament, empreses col·laboradores i administracions públiques (les quals poden verificar la veracitat de les dades).

EL TITULAR compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. En compliment del que s’estableix en el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades, comuniquem a l’usuari que les dades personals que ens faciliti de manera voluntària , per qualsevol dels nostres mitjans de recollida d’informació, seran incorporats a les Activitats de Tractament automatitzats de dades de caràcter personal titularitat del TITULAR, amb la finalitat de poder-li prestar els nostres serveis, així com per a mantenir-li informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis. Els camps marcats amb “*” so de caràcter obligatori, per la qual cosa el no emplenament d’aquests camps impedirà a l’USUARI gaudir d’alguns dels Serveis i informacions ofertes en la Web. Les dades contingudes en ells seran tractats de manera confidencial.

En cas que l’USUARI faciliti dades de caràcter personal, referents a persones físiques diferents a si mateix, l’USUARI deurà, amb caràcter previ a la inclusió, informar-los del contingut de la present *clausula, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades.

EL TITULAR com a responsable de l’Activitat de Tractament, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades aportades, segons el que es disposa en el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades, l’USUARI podrà exercir en tot moment els drets, dirigint un escrit al domicili social, adjuntant còpia del DNI o Passaport.

EL TITULAR garanteix que totes les comunicacions comercials que dirigeix als seus clients compleixen la normativa vigent.

Per això, en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions, s’informa l’USUARI que EL TITULAR podrà enviar-li per mitjans electrònics informació sobre productes i serveis d’interès al que Vostè presta el seu consentiment

En qualsevol moment podrà revocar aquesta autorització en l’adreça info@shellshockcuts.com