Accessibilitat

Accessibilitat

Aquest lloc web és accessible, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web www.shellshockcuts.com

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen en el següent punt.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018

Podrien existir documents ofimàtics en PDF i altres formats publicats posteriorment al 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament els requisits d’accessibilitat. Es poden sol·licitar els documents completament accessibles des del formulari de contacte per a formalitzar queixes i consultes.

Podrien existir errors de codi puntuals d’edició en alguna pàgina web. [4.1.1 Processament]

Càrrega desproporcionada

No aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Encara que s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho compleixin.

Preparació per a la següent declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 22 de desembre de 2022.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l’empresa desenvolupadora de la pàgina web.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web

  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte d’aquest lloc web

Pot presentar:

  • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
  • Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
    • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
    • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través d’a través del formulari de contacte d’aquest lloc web.